สถิติ
เปิดเมื่อ17/10/2018
อัพเดท28/09/2023
ผู้เข้าชม7508
แสดงหน้า10070
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
(เข้าชม 223 ครั้ง)
หมวดวันเกิด   
เป่าเทียนเป่าเค้ก                  https://www.4shared.com/mp3/_tEmnQFAce/01__-__.html?
Happy Birthday สามช่า      https://www.4shared.com/mp3/5el4zLAnba/Happy_Birthday_.html?
happy birthday[หมอลำ]   https://www.4shared.com/mp3/E5QPu9gmba/happy_birthday.html?

วันเกิด-เรกเก้                     https://www.4shared.com/mp3/lHQ_hD8iba/-_online.html?

หมวดคุณขอมา
คุณขอมาเด็ก         https://www.4shared.com/mp3/j6mJ1dx0ce/_online.html?
เจ่าขอมาลาว         https://www.4shared.com/mp3/Gqt9eHniba/_online.html?

Your+Requce1       https://www.4shared.com/mp3/kGKvuQdCce/YourRequce1.html?
Request(T)             https://www.4shared.com/mp3/q1UkujQxce/Your-Request_T___1_.html?
your-request(n-1)   https://www.4shared.com/mp3/pGdRNb5qba/your-request_n-1_.html?​

เสียง sound effect
จ้ำจี้                                     https://www.4shared.com/mp3/E9lYSaKnce/_online.html?
เปาปุ้นจิ้น คาดโทดไว้         https://www.4shared.com/music/5r8p4FRace/__online.html?
แป๋ว                                     https://www.4shared.com/mp3/i6hSYNNZce/_2_online.html?
มุขตลก                                 https://www.4shared.com/mp3/kFlwcandce/_online.html?
วายรับไมได้                         https://www.4shared.com/mp3/XEG8BPwzce/_online.html?
สเก็ตข่าว     https://www.4shared.com/music/83J_6ESLce/_online.html?                       
เสียงรถไอติม                     https://www.4shared.com/mp3/TxPquSa8ba/_online.html?
เสียงหัวเราะ                     https://www.4shared.com/music/l8JTStO9ba/_1_online.html?

 หน้าแตก                           https://www.4shared.com/mp3/3JavjX8uba/_online.html?
หมาหอน      https://www.4shared.com/music/YJQGGSe_ce/_online.html?​                    
อับดุล เอ๊ย!!        
 https://www.4shared.com/mp3/rA3SESckba/__online.html?            
เดี๊ยวปัดเหนี่ยวเลย         https://www.4shared.com/mp3/G1u7BB7Tba/A1_r1.html? ั
yahoo                               https://www.4shared.com/mp3/fOSPg4bece/A1_yahooo__1_.html
วัว                                     https://www.4shared.com/music/6P5KLUWRba/cow.html?
oh no                              https://www.4shared.com/music/XnZi7Y-Lba/oh_no.html?
หัวเราะแบบเป็ด                https://www.4shared.com/mp3/Ru_sasbxba/ring_.html?

Jingle ทั่วไป
สปอตแต่แลแล๊ง รายก๋านนี้เป๋นรายก๋านทั่วไป.       https://www.4shared.com/mp3/zUMzILKpce/05__.html?

ดีเจใจดี                               https://www.4shared.com/mp3/n_99ixS0ba/_-_.html?
เพราะที่สุด ฮิตที่สุด            https://www.4shared.com/mp3/839CxVE4ce/___1_.html?
new_release                     https://www.4shared.com/mp3/nd1dPoFHba/new_release-2.html?
คำเตือนก่อนฟังรายการ     https://www.4shared.com/mp3/4Ub798Cgba/__online.html?

ตั้งสติก่อนสตาร์                   https://www.4shared.com/mp3/M6c0qGKgba/-__1_.html?
นางโสรยา                        https://www.4shared.com/mp3/5pBxqvTwba/__online.html?
ไม่เอานะอย่าซีเรียส         https://www.4shared.com/mp3/ny7K6Sarba/___1_.html?
บอกแล้ว เพลงนี้โดน       https://www.4shared.com/mp3/A-3cfQ9Jba/___online.html?
ฟังซะไม่เหงา            https://www.4shared.com/mp3/ewN5hwBKba/__online.html?    
ฟังทั้งวันไม่เบือ               https://www.4shared.com/mp3/aL1tK5HBce/_online.html?

รายการนี้ฟังได้ทุกวัย       https://www.4shared.com/mp3/cLlXiFkPba/_online.html?
ง่วงไม่ขับ                          https://www.4shared.com/mp3/r-8_LHCqba/_-__-_.html?
ดื่มไม่ขับ                           https://www.4shared.com/mp3/_jgY0hj0ce/_-__-_.html?
ดูแลสุขภาพ                     https://www.4shared.com/mp3/4Uley6TOce/_online.html?